Poděkování

Chci poděkovat Mgr. Vladimíru Halamovi, mému učiteli, mentorovi, příteli, průvodci. Bez jeho víry v mé schopnosti bych neměla odvahu vydat se na tuto cestu.  Vladimír je renesanční člověk. Umělec, hudební skladatel, spisovatel, psycholog, mentor a pro mě to nejdůležitější, laskavý, nezištný člověk. Moudrý, vzdělaný a nesobecký, ve sdílení všech svých zkušeností a vědomostí. Chovám k němu velký respekt a úctu a jsem nesmírně vděčná, že jsem jej mohla potkat na své životní cestě.

Chci poděkovat i svým drahým podporujícím přátelům a lidem, kteří se odvážili sdílet se mnou svá zranění, své strachy, své stíny i okamžiky nesmírné odvahy a síly. Všichni ve mě zanechali kousek svého světla a zároveň, jak doufám, si odnesli kousek mé víry v je samotné. Potkala jsem tolik krásných lidí, plných těžkých životních zkušeností, které jim ale nezabránily být dál laskavými, mít na tváři i v srdci hřejivý úsměv.